مهندسی بافت

شرایط کشت سلول های بنیادی

مقدمه سلول های بنیادی به سلول هایی اطلاق میشود که توانایی خودتجدیدپذیری و تمایز به سایر رده هایی سلولی را دارند تحقیقات درزمینه سلول های بنیادی باتوجه به جایگاهی که در درمان بیماری ها دارند، به سرعت درحال گسترش است. حفظ یکپارچگی ژنتیکی ،  توانایی تکثیر و تمایز موجب شده است …

بیشتر بخوانید »