نگین مقصودی

نگین مقصودی، دانشجوی کارشناسی رشته بیوتکنولوژی.

مبارزه با ریشه سرطان مغز

غلبه بر مقاومت تومور های گلیوبلاستوما در برابر درمان محققان دانشگاه McGill پروتئین هایی که باعث ایجاد سلول‌های بنیادی سرطانی می‌شوند را شناسایی کردند. هدف قرار دادن و سرکوب پروتئین خاصی به نام galectin1 به همراه رادیو تراپی، می­تواند سبب درمان مؤثرتر گلیوبلاستوما شود. گلیوبلاستوما به‌دلیل مقاومت در برابر درمان، …

بیشتر بخوانید »

کشف مکانیسم کلیدی خفتگی سلول های بنیادی روشی کمک کننده به درمان سرطان در آینده

این مطالعه درک چگونگی کنترل عملکرد سلول های بنیادی و اهداف درمانی جدید را ارائه می دهد. محققان مرکز سرطان princes Margaret به دانشی جدید دست یافته اند که درک گسترده ای از چگونگی فعالیت سلول های بنیادی خون ساز خاموش و توانایی آن ها در هموار کردن مسیرهای درمانی …

بیشتر بخوانید »