فائزه شمس الدینی

دانشجوی کارشناسی رشته ژنتیک از دانشگاه شاهد هستم .علاقمند به زمینه سلول بنیادی و پزشکی بازساختی وژنتیک هستم.

کشف نورون های ریاضی در مغز

امروزه انجام محاسبات ساده ریاضی برای هر کدام از ما امری ساده و آسان است. بیشتر بچه های دبستانی احتمالاً از قبل می دانند که سه سیب به اضافه دو سیب به پنج سیب می رسد. با این حال، آنچه در مغز در طول چنین محاسباتی اتفاق می افتد هنوز …

بیشتر بخوانید »