سلول های بنیادی باعث ایجاد ساختارهای اولیه ی جنین انسان برای پیشبرد تحقیقات باروری می شود.

EXETER (UK) May 2021 – سلول های بنیادی توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلول ها را دارند.اکنون،دانشمندان موسسه ی Exeter’ Living System،باهمکاری همکاران خود دردانشگاه Cambridge،روشی را برای سازماندهی سلول های بنیادی رشد یافته در آزمایشگاه به مدل دقیق درمحله ی اول رشد جنین درانسان،یافته اند.

توانایی ایجاد جنین های اولیه ی مصنوعی درانسان می تواند باتوجه به درک رشد ونمو جنین ها وشرایط مورد نیاز برای جلوگیری ازسقط و سایرعوارض،بتواند به ناباروری کمک کند.همچنین ازمدل های جنینی می توان برای آزمایش شرایطی که ممکن است درآن رشد جنین ها به روش های کمک به باروری مانند IVF بهبود بخشد،استفاده کرد.

این کشف جدید پس ازآنکه تیم تحقیق دریافت که یک سلول بنیادی انسانی قادر به تولید عناصر بلاستوسیت – شکل گیری خیلی زود جنین پس ازتقسیم تخمک بارور- است،انجام  گرفت.Austin Smith,ph.D ،مدیرموسسه ی Living system گفت:”فهمیدن این نکته که سلول های بنیادی می توانند تمام عناصرجنین اولیه را ایجاد کند،یک کشف بزرگ است.”سلول های بنیادی از یک بلاستوسیت کاملا شکل گرفته می آیند،اما آنها قادربه بازسازی دقیقا همان ساختارجنین هستند.پروفسورSmith گفت :”این امر کاملا قابل توجه است وفرصت های هیجان انگیزی را برای یادگیری درمورد جنین انسان بازمی کند.”

این تحقیق پتانسیل پیشرفت قابل توجهی در درک این مسئله دارد.تعداد کمی ازجنین های انسان برای مطالعه در دسترس هستند،بنابراین تاکنون دانشمندان بیشتر برتحققیات روی حیوانات وبه ویژه موش (باوجود اینکه سیستم های تولید مثل آن ها به طورقابل توجهی با انسان هامتفاوت است)، متمرکزشده اند.ازهرهفت زوج درانگلستان،حدود یک زوج درباروری مشکل دارند.

دراین تحقیق،تیم سلول های بنیادی رادردسته هایی قرارداد وبه طورخلاصه دومولکول شناخته شده رابرای تاثیردرچگونگی رفتار سلول ها دررشد ونمواولیه معرفی کردند.آن ها دریافتند که 80%دسته ها پس از3 روز به ساختارهایی که به طورقابل توجهی مانند بلاستوسیت جنین- یک توپ حاوی200سلول که ازسلول تخم بارور پس از6روزتشکیل شده است- است،سازماندهی شده اند.تیم ادامه داد تا نشان دهد که جنین های مصنوعی دارای ژن های فعال مشابه ژنهای طبیعی هستند.

این مطالعه توسط Ge Guo,ph.D،محقق ارشد تحقیق درموسسه ی Living System انجام شد.دکترGuo گفت:”روش جدید ما برای اولین باریک سیستم قابل اعتماد برای مطالعه رشد اولیه درانسان بدون استفاده ازجنین فراهم می کند.این امر نباید به عنوان یک حرکت برای تولید نوزاد درآزمایشگاه تلقی شود،بلکه باید به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مهم که می تواند درمطالعات IVF وناباروری سودمند باشد،تلقی شود.”

مرحله ی بعدی محققان،درک نحوه ی رشد ونموجنین های مصنوعی چندروزبیشتربرای مطالعه ی دوره ی حیاتی وزمانی که یک جنین به رحم وارد می شود که این زمان،زمانی است که بسیاری ازجنین ها دررشد وتوسعه ی مناسب،موفق نمی شوند.

این مقاله درCell Stem Cell منتشرشد.

https://www.stemcellsportal.com/news_in_the_news_news

همچنین ببینید

کشف نورون های ریاضی در مغز

امروزه انجام محاسبات ساده ریاضی برای هر کدام از ما امری ساده و آسان است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *