سلول های بنیادی خون درتبدیل به سلول های بنیادی خون ساز.

محققان موسسه سلول های بنیادی هاروارد در بیمارستان کودکان بوستون با استفاده از مخلوطی از8کلیدژنتیکی به نام فاکتوررونویسی،سلو لهای خونی بالغ موش را دوباره به سلول های بنیادی خون ساز(HSC)برنامه ریزی(تبدیل)کردند.

سلول های دوباره برنامه ریزی شده که محققان آن هاراسلول های بنیادی خون ساز القا شده(iHSCs)لقب داده اند،دارای ویژگی های مشخص عملکردی سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)هستندو مانند آن ها قابلیت خودنوزایی دارند و می توانند باعث تشکیل کلیه اجزای سلولی خون شوند.

این یافته ها گام قابل توجهی درجهت یکی ازمهم ترین اهداف داروهای احیا کننده را نشان می دهند:توانایی تولید سلول های بنیادی خون سازمناسب برای پیوندبا استفاده ازسلول های بالغ تخصص یافته.

پیوند سلو ل های بنیادی خون(که به آن مغزاستخوان نیزگفته می شود)تقریبا در طول 3دهه جان بیماران را نجات داد،اما به دلیل سختی های بدست آوردن تطابق سلو ل های مناسب برای پیوند محدود شده است.

این کارکه به صورت آنلاین در مجله سلول گزارش شده است،توسط عضو هیئت علمی اصلی موسسه سلول های بنیادی هاروارد،Derrick J.Rossi،دارای دکتری برنامه کودکان در دارو های سلولی و مولکولی از بوستون.

صرف نظر ازمنبع سلول های بنیادی خون ساز(مغزاستخوان،خون بند ناف،خونی که دربدن جریان دارند)،این سلول ها ماده ی اولیه واصلی برای کلیه پیوندهای سلول های بنیادی خون هستند.موفقیت در پیوند هر بیماربا تعدادسلول های بنیادی خون ساز(HSCs)موجود برای پیوند ارتباط دارد:هرچه تعداد سلول ها(HSCs)بیشتر باشد،احتمال ماندن پیوند بیشتر است.بااین حال سلول های بنیادی  خون ساز بسیار نادر هستند.

“تولید سلول های خونی همیشه در یک جهت انجام می شود:ازسلول های بنیادی به سلول های پیش سازو سپس به سلو لهای بالغ موثر”Rossiتوضیح داد.”ما می خواستیم روند کار رامعکوس کنیم وسلول های بنیادی خون ساز رابااستفاده ازفاکتورهای رونویسی که پیدا کردیم و مختص سلول های بنیادی خون ساز است،ازسلول های تمایز یافته ی خونی جدا کنیم.”

مدیر موسسه سلول های بنیادی هاروارد،عضو هیئت علمی Stuart Orkin،MD،یکی از رهبران مرکز اختلالات سرطان وخون کودکان Danna-Farber/Bosstonویکی از نویسندگان مقاله خاطر نشان کرد که استفاده از موش ها به عنوان نوعی راکتور برای برنامه ریزی مجدد،جهت گیری جدیدی را درتحقیقات سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)نشان می دهد.

http://www.stem-cells-news.com

همچنین ببینید

کشف نورون های ریاضی در مغز

امروزه انجام محاسبات ساده ریاضی برای هر کدام از ما امری ساده و آسان است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *