باکتری ها و سرطان

نقش باکتری‌ها در درمان سرطان

 دشمنان گذشته، متحدان حال حاضر درمان‌های مرسوم سرطان مانند شیمی‌درمانی، پرتودرمانی و ایمونوتراپی بدلیل پیچیدگی سرطان، در ریشه کنی کامل سلول‌های تومور، چندان موفق نبوده‌اند.  بسیاری از درمان‌های ضد‌سرطان فعلی دارای معایب خاصی هستند مانند: (1) ایجاد عوارض جانبی دارویی در سلول‌های طبیعی (2) فاقد توانایی نفوذ به بافت‌های تومور …

بیشتر بخوانید »