غزاله احمد بیگی

مشارکت GAMIDA_TEVA و بیمارستان پنسیلوانیا در حوزه سلول های بنیادی

مشارکت GAMIDA_TEVA و بیمارستان پنسیلوانیا در حوزه سلول های بنیادی انجمن سرطان دکتر Entezam Sahovic در پنسیلوانیای غربی اذعان می کند : ما امید داریم که با استفاده از این تکنولوژی جدید به تعداد بیشتزی از بیماران نیازمند به اهدای عضو ، کمک کنیم . مشارکت پر ریسک دو شرکت …

بیشتر بخوانید »