علیرضا تیموری

بازسازی سلول های بنیادی در آسیب های نخاعی شدید

محققان در پژوهشی مشترک بین دانشگاه و بیمارستان California, San Diego توانستند تا حد بسیار زیادی رشد آکسون ها را در محل هایی که نخاع موش ها دچار آسیب شدید شده بود ، بازسازی کنند. تحقیقات آن ها نشان داد که سلول های عصبی در مراحل اولیه توانایی زنده ماندن …

بیشتر بخوانید »