دانشمندان مسیرجدیدی را پیدا می کنند که برای تشکیل خون ضروری است.

سنگاپور،ژانویه2021-خون برای زندگی حیاتی است و بدن سالم سلول های خونی فرسوده را با سلول های جدید درطول زندگی خود پر می کنند.

محققان دانشگاه ملی سنگاپور(NUS)اکنون مکانیزمی رابرای کنترل پر شدن مجدد سلول های خونی کشف کرده اند که می تواند برای درمان های جدید سرطان های خون وسایر بیماری های مرتبط با خون باشد.

تیم تحقیقاتی بین المللی،اداره شده توسط Akihiko Numata،M.D،PHD،ددرحالی که او دانشجوی دکترا درآزمایشگاه Daniel Tenen،MD،از موسسه علوم سرطان سنگاپورودانشکده پزشکی Yong Loo LinدرNUSبود،تحقیقات خود را برروی پروتئین به اسم Tip60متمرکز کردند که فرآیندهای مهم بیولوژیکی را دربسیاری ازموجودات زنده کاتالیز می کنند.به طورخاص،Tip60سلول های بنیادی خون ساز که منبع سلول های خونی جدید هستند را کنترل می کنند.

دریک مطالعه 10ساله،دانشمندان برای درک نقشTip60 در سلول های بنیادی خون ساز،ابزار و آزمایش های پیچیده ی مولکولی را ایجاد کردند.آن ها بااصلاح کد ژنتیکی پروتئین،آن را ازبین بردند وبدین ترتیب قسمت های خاصی ازپروتئین راحذف کرده وازاتصال آن به سایرمولکول های بیولوژیکی جلوگیری می کند.دانشمندان سپس عملکرد نامناسب Tip60رابانسخه معمولی مقایسه کردند.

“ماکشف کردیم کهTip60نقش مهمی دارد و ژن هایی رافعال می کند که به نوبه خود مسول حفظ سلول های بنیادی خون سازوDNAآن ها هستندودرحقیقت،وقتی ازTIP60کاملا محروم شدند،دچار آسیب فاجعه بار DNAشدندوازبین رفتند.ازطرف دیگر برخی ژن هایی که Tip600تاثیر می گذارد می تواند منجر به سرطان خون شودودرک این مسیر ممکن است به رویکرد های درمانی جدید منجر شود.”Proof Teenتوضیح می دهد.

یافته های این تیم دراکتبر سال 2020درمجله bloodمنتشر شد.

 

https://stemcellsportal.com

همچنین ببینید

کشف نورون های ریاضی در مغز

امروزه انجام محاسبات ساده ریاضی برای هر کدام از ما امری ساده و آسان است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *