جلوگیری از پیشرفت HIV در طولانی مدت

دانشمندان درباره دومین مورد بیمار بهبود یافته HIV با کمک سلول بنیادی گزارش دادند.

یک تیم بین المللی از دانشمندان برای دومین بار درمان کاربردی یک بیمار مبتلا به HIVرا گزارش دادند که به عنوان بیمار لندنی شناخته شده است . آن مرد پیوند سلول های بنیادی مغزاستخوان را از یک اهدا کننده مقاوم به ویروس دریافت کرد . و در حال حاضر بیمار18 ماه است که درحال بهبودی است و هیچ علامتی ازویروس HIV-1در خونش ندارد در عین حال نکات قابل هشداری نیز در این مورد وجود دارد .
تحقیقات توسط دانشمندان در دانشگاه ملبورن،موسسهWestmeadجهت تحقیقات پزشکی و دانشگاه کمبریج انجام گرفته است . بیمار لندنی در سال 2003مبتلا به HIVشد ، و پس از آن به لنفوم پیشرفتهHodkins در سال2012 مبتلا شد . برای درمان سرطان ، او سلول های بنیادی مغزاستخوان را از یک اهدا کننده دریافت کرد که دو نسخه از یک جهش خاص ژنCCR5داشت ، و موجب مقاومت بیشتر به HIV می شود . درمان ضد رتروویروسی (ART) یک روش معمول برای مدیریت HIVاست ، اما 16ماه پس از پیوند ، بیمار موفق به انجام این درمان شد . اکنون18ماه از متوقف ساختنARTمی گذرد و سطوح RNAو DNAاز HIV-1همچنان آنقدر پایین است تا قابل شناسایی نباشد . این بدان معنی است که به طور موثرتری درمان می شود ، هرچند تیم تحقیقاتی تمایل دارد به زودی به این نتیجه برسد .
این دومین مورد ثبت شده است که بیمار دچار بهبود HIV می شود . اولین مورد در سال2007اتفاق افتاد،زمانی که بیمار برلینی که بعدابه عنوان مرد آمریکایی تیموتی براون شناخته شد،تحت درمان مشابه،هرچند تهاجمی تر قرار گرفت.
براون همچنین این بار برای درمان لوسمی سلول های بنیادی مغز استخوان را از یک اهدا کننده باهمان جهش ژنتیکی دریافت کرده است . اما او همچنین با تابش به بدن تحت درمان قرارگرفت ، روش خطرناکی که می تواند باعث شروع اثربخشی پیوند مغز استخوان شود . علاوه بر این ، براون عوارض متعددی را تجربه کرده که می توانست کشنده باشد .
به علت تمام این فاکتورها ، دانشمندان دراین سال ها هنوز نتوانستند موفقیت حاصل ازدرمان را تکرارکنند . ما در حال حاضر ، مطالعه جدید تائید می کند که آزمایشات مورد براون یک تحول خارق العاده نبود و می توانست کمتر تهاجمی باشد .
جالب است بدانید یکی ازعوارضی که هردوبیمارلندنی وبرلینی تجربه کرده اند و ممکن است نقش کلیدی دردرمان داشته باشد. بیماری graft-versus-host یا رد پیوند علیه بدن میزبان است که در آن سیستم ایمنی بیماربه پیوندحمله می کند و سلول های پیونددربدن میزبان مورد حمله قرار می گیرند.باور براین است که سلول های بنیادی پیوندشده می تواند سلول های میزبان که آلوده بهHIVمی باشد، محدود کند، و لذا ازبازگشت ویروس جلوگیری می شود.
همان طور که وعده داده شده است ، تائید شده که یک درمان کاربردیHIVامکان پذیر است ، اما به طورکلی ریسکی است و عوارض پیچیده ای دارد .
مزایای پیش بینی شده که پس از پیوند مغز استخوان به منظور درمان با آنتی بادی ضدHIV به وجود می آید نیاز به توجه جدی دارد .
پروفسورAnthony Kelleher،رئیس موسسهKirbyدرUNSW Sydneyمیگوید : ” به طورطبیعی اهداکنندگان مغزاستخوان مقاوم و سازگار به دلیل الزام تطبیق گیرنده و کمک کننده نایاب هستند .علاوه براین ،این روش دربسیاری از کشور ها به طور گسترده در دسترس نیست . سرانجام ، میزان مرگ ومیرناشی از این پیوند وجود دارد،حتی زمانی که در بهترین مرکز و تحت بهترین شرایط انجام شده است.
اما هنوز امیدی هست؛ مسدودشدن ژن CCR5 باعث مبارزه باویروسHIV می شود، محققان عقیده دارند که درمان ژنتیکی می تواند در آینده درمانی با تهاجم کمتر باشد. و به اندازه کافی از عملکرد این ژن مطمئن شده اند ،چرا که این ژن توسط دانشمندان چینی و در تولد اخیر و بسیار بحث برانگیز اولین نوزاد تغییر ژنتیک یافته مورد هدف قرار گرفته است.
این تحقیق در روزنامهNatureمنتشرشد.

https://lnkd.in/gpYfM2i

همچنین ببینید

پچ سلولهای بنیادی چاپ سه بعدی شده به قلب شکسته کمک می کند!

تیمی از محققان مهندسی زیست پزشکی، با نظارت دانشگاه Minnesota، یک پچ(قطعه) چرخشی با چاپ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *